Om slagtning

 

Slagtehusets mission er at gøre det muligt for bornholmske husdyrproducenter at få slagtet deres dyr på Bornholm. Vi slagter både returslagtninger og køber dyr til Hallegaards egen produktion
Slagtehuset er godkendt til slagtning af økologiske dyr. csm OEkologi 5ffd72ad10

 

Slagtning på slagtehuset:
Vi modtager får, lam, geder, grise, tamme kreaturer samt nedlagt vildt. Når dyrene ankommer, vil de komme ind i vores modtagestald med halm og adgang til vand. For at tilgodese minimal stress hos dyrene, anbefaler vi at dyrene ankommer i god tid inden slagtning. Hvis dyrene skal overnatte, beder vi om at du selv medbringer hø eller lignende.


Nødslagtning slagtning på marken:
Vi ville meget gerne aflive alle dyr på marken, men en EU hygiejnebestemmelse afgør at denne metode kun må bruges når et ellers raskt dyr får en akut opstået skade, eller hvis et dyr er farligt at håndterer.
På dagen for slagtningen skal en praktiserende dyrlæge syne dyret og lave er attest på at det er anvendeligt til konsum. Så komme slagteren, skyder og stikker dyret inden det bliver transporteret til Hallegaard for den videre slagteproces.
Der skal være grej til at løfte dyret op på Slagtehusets anhænger.
Slagtekroppen bliver efterfølgende synet af fødevarestyrelsens dyrlæge som alle andre dyr der slagtes i slagtehuset.
Det er fra 01.01.2020 muligt at søge en speciel autorisation som igen gør det muligt at aflive flere dyr på marken. Hallegaard Slagtehus har søgt og venter nu på myndighedernes svar. Se mere på dette link

Kreaturer:
Tilmelding til slagtning skal ske på vores hjemmeside: Slagtehus.dk. Brug tilmeldingsformularen eller ring til Jørgen, 51298171
Når dyret er meldt til slagtning, skal der udfyldes et sundhedsdokument.
Her skal du bruge dit CHR-nummer, dyrets nummer og fødselsdato samt Slagteriets CHR-nummer. Hallegaards nummer på kvæg, du skal have slagtet er nummer: 906270.
Fødevarestyrelsens CHR

Grise:
Tilmelding til slagtning skal ske på vores hjemmeside: Slagtehus.dk. Brug tilmeldingsformularen eller ring til Jørgen, 51298171
Når dyret er meldt til slagtning, skal der udfyldes et sundhedsdokument.
Her skal du bruge dit CHR-nummer, dyrets nummer og fødselsdato samt Slagteriets CHR-nummer. Hallegaards nummer på grise, du skal have slagtet er nummer: 6108.
Fødevarestyrelsens CHR

Får/lam:
Tilmelding til slagtning skal ske på vores hjemmeside: Slagtehus.dk. Brug tilmeldingsformularen eller ring til Jørgen, 51298171
Når dyret er meldt til slagtning, skal der udfyldes et sundhedsdokument.
Her skal du bruge dit CHR-nummer, dyrets nummer og fødselsdato samt Slagteriets CHR-nummer. Hallegaards nummer på får og lam, du skal have slagtet er nummer: 61118.
Fødevarestyrelsens CHR

Geder:
Tilmelding til slagtning skal ske på vores hjemmeside: Slagtehus.dk. Brug tilmeldingsformularen eller ring til Jørgen, 51298171
Når dyret er meldt til slagtning, skal der udfyldes et sundhedsdokument.
Her skal du bruge dit CHR-nummer, dyrets nummer og fødselsdato samt Slagteriets CHR-nummer. Hallegaards nummer på geder, du skal have slagtet er nummer: 7124.
Fødevarestyrelsens CHR

Hver gang man har tilmeldt dyr til slagtning, kontrollerer slagteriet om fødevarekædeoplysningerne er indberettet, og at de er i orden. Dyrene vil ikke kunne slagtes før denne kontrol er sket. Hvis fødevarekædeoplysningerne ikke er i orden, vil dyrene blive afvist og årsagen nærmere undersøgt. Derfor er det i landmandens egen interesse at sikre sig korrekt indberetning hver gang. Fødevarestyrelsen selvbetjening blanketter til erklæring

 

Regler for udtagelse af materiale til BSE - undersøgelse.
Alle kreaturer som nødslagtes og er mere end 48 mdr. gamle skal undersøger for BSE. Udgiften hertil pålægges altid dyrets ejer. Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af BSE hos kvæg

 

Regler for udtagelse af blodprøver.
Til overvågning af Salmonella Dublin i kvægbesætninger udpeges jævnligt dyr fra kødkvægbesætninger til blodprøveudtagning. Udgiften hertil pålægges altid dyrets ejer. Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.