Om slagtning

Slagtehuset slagter dyr fra Bornholm. Vi slagter både til Hallegaards egen forarbejdning samt til retur. Slagtehuset er godkendt til slagtning af økologiske dyr.  csm OEkologi 5ffd72ad10

Tilmelding til slagtning sker telefonisk hver mandag mellem 9.00 og 12.00 på tlf. 51 88 99 81.

Slagtning på Slagtehuset:

Vi modtager får, lam, geder, grise og tamme kreaturer. Når dyrene ankommer, vil de komme ind i vores modtagestald med halm og adgang til vand. For at tilgodese minimal stress hos dyrene, anbefaler vi at dyrene ankommer i god tid inden slagtning.

Aflivning/Nødslagtning* på mark af kreaturer:

Denne form for aflivning anbefales af Dyrenes Beskyttelse som den mest skånsomme. Vi anbefaler denne form for aflivning for kreaturer, der har gået frit hele deres levetid eller som skal nødslagtes. Men den kan/bør også anvendes til tamme kreaturer, der dermed undgår transport.

Det foregår således:

Slagterne kommer ud til dig sammen med dyrlægen. Dyrlægen afgør om dyret er egnet til konsum. Dyret bliver herefter skudt og stukket. Der skal være grej til at løfte dyret op på Slagtehusets anhænger.

På Slagtehuset vil dyret blive vejet og den øvrige del af slagtningen foregå. Der vil foregå en yderligere dyrlægekontrol på Slagtehuset.

Modning og Partering:

I betaling for slagtning indgår 14 dages modning – yderligere tid kan tilkøbes. Vi laver både grov og fin partering. Har du særlige ønsker, så tag en snak med os.

Se prisliste for slagtning og partering her.

Find mere information under kategorien for det dyr der skal slagtes.

Får / geder    Kreaturer     Svin

BSE bekendtgørelsen

Nødslagtningserklæring

Fødevarekædeoplysninger skal indberettes, hver gang man sender dyr til slagtning. LINK TIL FØDEVAREKÆDEOPLYSNINGER


*Nødslagtning kan ske under følgende omstændigheder (Kilde: Fødevarestyrelsen)

Kun sunde og raske dyr må nødslagtes. 

 Et dyr kan nødslagtes, hvis det er uegnet til at blive transporteret til et slagteri, fx ”vilde” dyr der er til skade for sig selv og andre. 

 Hvis ejeren af etiske årsager ikke ønsker, at dyrene transporteres levende til slagteriet, kan de "nødslagtes" uden for slagteriet. 

 Sunde og raske dyr, der har været ude for en ulykke og er kommet til skade, vil kunne nødslagtes, herunder fx:

- dyr med brækkede ben. 
- dyr med bækkenbrud eller udskridning efter kælvning.

Det er altid dyrlægen, som vurderer, om et dyr kan nødslagtes, da kødet skal være egnet til konsum. Kødet fra de "nødslagtede dyr" kan kun blive afsat på det nationale marked.